NAGRODA GŁÓWNA

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie JASNA STRONA KADRU. Cieszymy się, że spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Przedstawiamy zdjęcie, które zdobyło pierwsze miejsce. Autorem zwycięskiej fotografii jest Pani Stella Szczupakowska.

 

Na wyjątkowość zdjęcia przedstawiającego rozmowę młodej pasażerki z uśmiechniętym konduktorem składa się wiele czynników; jest nie tylko doskonale skomponowane i technicznie dobrze wykonane, ale też emanuje optymizmem i zdaniem jury w 100% odzwierciedla założenie konkursu, jakim było promowanie pozytywnych wartości życia społecznego. Serdecznie gratulujemy!

 

WYRÓŻNIENIA

Wojciech Kapuściński
Małgorzata Borucka
Łukasz Miechowicz

Fundacja HumanDoc, Profesjonalny Sklep Fotograficzny Proclub, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Solidarności Międzynarodowej  zapraszają serdecznie wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym JASNA STRONA KADRU.

 

JASNA STRONA KADRU jest kategorią honorową konkursu fotograficznego "ŚWIAT RÓŻNORODNYCH SZEROKOŚCI" organizowanego w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

www.humandoc.net 


IDEA

JASNA STRONA KADRU, to idea do której zachęcić chcemy wszystkich szukających pozytywnych aspektów życia społecznego oraz do pochylenia się nad  ciekawymi relacjami pomiędzy ludźmi, zaobserwowanymi podczas  interesujących podróży oraz w życiu codziennym. Celem konkursu jest szerzenie pozytywnych wartości, takich jak: dobroć, solidarność, odpowiedzialność, szacunek do innych, tolerancja, empatia. 

Najlepsze prace zostaną wyłonione wśród zdjęć spełniających powyższe założenia zarówno w aspekcie fotografii ludzi, jak i udokumentowania ich pracy. Interesują nas zdjęcia z Polski i z zagranicy, szczególnie z krajów spoza UE - krajów rozwijających się, które stanowią motyw przewodni Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC. 

 

DZIĘKUJEMY!

O północy z poniedziałku na worek upłynął termin zgłaszania zdjęć na konkurs JASNA STRONA KADRU.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie w nim udziału oraz za tak liczne zainteresowanie naszym konkursem. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii konkursowej. 
 
Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 07.11.2014 na naszej stronie internetowej. 
 
 

DLA KOGO / WARUNKI TECHNICZNE

Konkurs skierowany jest dla wszystkich zarówno do amatorów, jak i do profesjonalistów, starych i młodych, kobiet i mężczyzn. Znaczenie ma tylko przesłane zdjęcie. 

Warunki techniczne: każdy może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formacie png, gif, jpg, jpeg , które nie może być mniejsze niż rozmiar 1200x1200 pikseli i nie większe niż 4 MB. Technika fotograficzna nadesłanych prac dowolna. Dozwolone jest modyfikacja cyfrowa zdjęcia jedynie w aspekcie kolorystycznym, ekspozycji, czy kadrowania. Prace zawierające jakiekolwiek ślady fotomontażu nie mogą brać udziału w konkursie. 
 

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić zdjęcie na stronie konkursowej www.jasnastronakadru.pl podając imię i nazwisko PESEL autora, dane kontaktowe, tytuł pracy oraz jej krótki opis. 

 

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.

Autor zgłaszając swoją prace zgadza się tym samym na udzielenie organizatorom, współorganizatorom i fundatorom nagród licencji niewyłącznej w ramach, której organizatorzy mają prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem, w katalogach i innych niekomercyjnych materiałach organizatorów oraz wystawach pokonkursowych.

 

TERMINY

Czas trwania konkursu: 22.09.2014-13.10.2014
Ostateczny termin składania prac: 13.10.2014 godz. 23:59.
Ogłoszenie wyników konkursu: 07.11.2014 - Strona internetowa
Gala wręczenia nagród podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC oraz otwarcie wystawy pokonkursowej:09.11.2014

 

JURY

Wojciech Grzędziński
fotoreporter, laureat nagrody World Press Photo, szef fotografów Kancelarii Prezydenta RP
 
Aneta Sałajczyk
przedstawiciel Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC
 
Karol Zapała
Fotograf, menadżer Proclub Studio. 
 
Dr Dorota Heidrich
Przedstawiciel Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego